Thursday, December 27, 2007

Risto Niemi-Pynttäri: Verkkoproosa

Puheen ja kirjakielen välinen jännite on yksi keskeisiä voimia kirjoittamisessa.

Puheenomaisten piirteiden tyylittely kirjoituksessa on proosaa. Verkkoproosa ei kuitenkaan ole taideproosaa, vaan epämuodollista ja silti tyyliin pyrkivää kirjoittamista verkkoblogeissa, online-replikoinneissa ja keskustelufoorumeilla.

Verkkoproosaan liittyy myös erityinen mahdollisuus puhua henkilökohtaisella äänellä julkisesti. Proosa mahdollistaa sen, että verkkopäiväkirjoissa voidaan kirjoittaa omista asioista mutta yksityisyyttä paljastamatta.

Verkkoproosa, tutkimus dialogisesta kirjoittamisesta on teoreettinen katsaus luovaan kieleen verkossa.

Risto Niemi-Pynttäri on kirjoittamisen maisteriohjelman yliassistentti ja verkkokirjoittamisen tutkija Jyväskylän yliopistosta. Hän toimii myös kriitikkona ja luovan kirjoittamisen ohjaajana verkkoryhmissä. Vuodesta 2003 lähtien hän on pitänyt myös KunKirjoitan-verkkoblogia.

Verkkoproosa is Risto Niemi-Pynttäri's dissertation, a ground-breaking study of online writing / writing online.

Verkkoproosa: 18,9 x 24,5 cm, 497 s, ISBN 978-952-215-027-1. Hinta EUR 19,42 + postimaksut.

Esikatselu

Tilaa