Tuesday, May 3, 2011

Kari Aronpuro: Pomo:s tjuskraft


Kari Aronpuro, en av centralgestalterna inom den finska avantgardistiska poesin, utgav år 2001 diktsamlingen Pomo:n lumo. Året därpå kandiderade samlingen för Nordiska rådets litteraturpris. Den föreliggande svenska tolkningen, Pomo:s tjuskraft, är gjord av Martin Enckell.

I sin presentation av boken skriver Elisabeth Nordgren: ”Man kan otvivelaktigt säga att Kari Aronpuro är den finskspråkiga lyrikens mest avancerade systemdiktare som uppfattar tecknen och orden som ambivalenta koder. Pomo:s tjuskraft fortsätter på den specifikt aronpuroska, dekonstruerande linjen där språket, orden, splittras upp, förvrängs eller laddas med mångbottnade bilder som ser skenbart enkla ut.”

I förordet till Kari Aronpuros valda dikter, Retro 1964-2008 (ntamo 2010), säger Vesa Haapala att Aronpuros verk innehar en given plats bland avantgardismens klassiker i Finland och att hans röst hör till de mest finstämda i den nya finska lyriken, och att Aronpuro oförtröttligt i sin poetiska väv kartlägger olika diskurser, bl.a. ekonomiska och politiska realiteter, som ständigt kolliderar med varandra.

Kari Aronpuro är född 1940 och har gett ut 21 diktsamlingar, den senaste, Kihisevä tyhjä, utkom på ntamo år 2010. Aronpuro har tilldelats ett flertal priser, bl.a. J.H Erkkos debutantpris 1964, Tammerfors stads litteraturpris tretton gånger mellan åren 1964 och 2005, Statens litteraturpris 1982 och 1992, Lapplands läns konstpris år 1980, Runebergspriset 1987, Tavastlands konstpris 1992, Eeva-Liisa Manner-priset 2000, Väinö Linna-priset 2003, radions lyrikpris Den dansande björnen 2006 och Eino Leino-priset 2011. Förutom till Nordiska rådets litteraturpris 2002 har han varit nominerad till Finlandiapriset 1991.

Martin Enckell är finlandssvenk poet och har bl.a. tolkat finsk och isländsk poesi.

Pomo:s tjuskraft: 152x228 mm, 82 s., ISBN 978-952-215-153-7, omslag och sättning Make Copies, omslagsblider Banks L. Steppburn

Pris EUR 17,50

Köp på netet (EUR 14,00 inkl. porto till Finland, kirjantamo.net)