Wednesday, August 15, 2007

Sergej Zavjalov: Melika

Hajonneet juuret mordvalaisessa muinaisuudessa – ”postmoderni” pirstaleinen ilmaisu. Kuvitteellinen yhtenäinen ”Venäjä” ja pienten alkuperäiskansojen lähes yhtä kuvitellut identiteetit. Suomalais-ugrilaisuus ja kreikkalais-roomalainen antiikki pelastususkontoina – kuten Otto Mannisella, mutta kieli poskessa. ”Maailma on muuttunut, valtiot ja niiden rooli maailmassa muuttuvat, on tullut aika myös itse KANSAKUNNAN käsitteen muuttua.”

Sergej Zavjalov on syntynyt vuonna 1958 Tsarskoje Selossa ja sukujuuriltaan mordvalainen. Hän on Venäjän huomatuimpia runoilijoita (mm. arvostettu Andrei Belyi palkinto v. 2002) ja asuu nykyisin Helsingissä. Melika on valikoima hänen runojaan vuosilta 1987–2007, alkuteksteinä ja Jukka Mallisen suomennoksina. Mukana on myös kaksi Zavjalovin esseetä venäläisyyden ja identiteetin kysymyksistä.

Корни, уходящие в мордовские древности, в сочетании с фрагментарностью «постмодерна». Мнимая однородность понятия «Россия» и малые коренные народы, почти полностью утратившие свою идентичность. Финно-угорскость и греко-римская античность в качестве спасительной веры – как у Отто Маннинена, но «сквозь зубы». «Мир изменился, меняются государства и их роль в нем, пришло время измениться самому понятию НАЦИЯ».

Сергей Завьялов родился в 1958 году в Царском Селе в семье выходцев из Мордовии. Он – известный в России поэт (в 2002 его книга вышла в престижной серии «Премия Андрея Белого»). В настоящее время живет в Хельсинки.

Melika is a collection of poems by award-winning Russian poet, Sergej Zavjalov, in Russian and in Finnish translation by Jukka Mallinen.

Melika 6" x 9", 207 p, ISBN 978-952-215-011-0, artwork by Lauri Wuolio. Price EUR 13,62 + mailing costs.

Tilaa / Order