Tuesday, June 19, 2007

Janna Kantola: Anteckningar från grannlandet

Hur är det att översätta Saarikoski, Ekelöf, Joyce, Herakleitos, eller Michaux? Janna Kantola behandlar ämnet genom att jämföra översättningar som utnyttjar olika slags översättningsstrategier. Boken är ett "brev" från ett avlägset land, som ligger nära – från det finska Finland till Svenskfinland eller från Finland till Sverige – i grunden från en läsare till en annan. Kantolas iakttagelser har relevans för alla dem som berörs av litteraturens villkor i den globala världen, där "inget folk är ensamt i sin litteratur".

Docent Janna Kantola (född 1971) är en finskspråkig litteraturvetare som intresserar sig för det svenska språket. Hennes doktorsavhandling Tanssi yöhön, pimeään. Gnostilaiset teemat Pentti Saarikosken Tiarnia-sarjassa utkom 1998 (SKS), och boken Runous plus. Tutkimuksia modernismin jälkeisestä runoudesta 2001 (Palmenia). Janna Kantola arbetar som universitetslektor vid Helsingfors universitet, och skriver litteraturkritik för Helsingin Sanomat. Hon har dessutom översatt en samling av Henri Michaux’s prosadikter till finska (Höyheniä, 2003, WSOY & NVL).

Anteckningar från grannlandet: 6" x 9", 89 pages. Artwork by Lauri Wuolio, Price €11.26 + mailing costs.

Beställ / Tilaa / Order